"Out beyond ideas 
of wrongdoing and rightdoing,
there is a field.
I’ll meet you there."

-Jelaluddin Rumi

 

COACHING

Vragen om een coaching zijn meestal vragen naar de verbinding tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen. Een integratief proces. Dat vraagt om tijd, rust en het lichaam mee laten praten. Wanneer denken en voelen weer meer verbinding kunnen maken, wijst de eigen wijsheid weer de weg!  

Tijdens de sessies werken we vaak met zogenaamde tafelopstellingen. Bij een tafelopstelling maak je met behulp van poppetjes een beeld van je innerlijke beleving van je vraag. Dat nemen we dan als uitgangspunt om samen naar te kijken. In de coaching kunnen zowel persoonlijke als ook werkgerelateerde vragen aan bod komen. Jouw vragen, thema’s en jouw tempo zijn leidend. 

Doel

  • Nieuwe perspectieven ontwikkelen ten behoeve van jouw vragen en thema’s
  • Inzicht verwerven in wat jou belemmert en wat jou kracht geeft; handelingsalternatieven ontdekken; het (terug)vinden van jouw plek waarop je kunt staan vanuit je kracht

 

SUPERVISIE

Als professional weet je dat JIJ het verschil maakt in de hulpverlening en zijn jouw leervragen leidend. We kijken samen naar je talenten, je competenties en krachten en nemen die als vertrekpunt voor je vragen. In de supervisie werken we o.a. met tafelopstellingen. 

Doel

  • Inzicht in plekken en posities die je nu inneemt in je hulpverleningsrelaties of werkomgeving
  • Inzicht in belemmerende en bevorderende patronen in relatie tot je professioneel werk
  • Erkennen van en inzicht in je huidige kwaliteiten, kennis, vaardigheden en hoe deze bijdragen aan je professionaliteit

 

INTERVISIE

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarin collega’s of professionals een beroep doen op elkaars deskundigheid. Door middel van systemische en circulaire vragen en het ( al dan niet)  werken met tafelopstellingen worden nieuwe contexten zichtbaar  Hierdoor kunnen vraagstukken op een andere manier worden gezien en vooral ook worden gevoeld en ervaren. De inzichten die hierdoor ontstaan dragen zowel op individueel als ook op groepsniveau bij aan verdieping, meer handelingsalternatieven en verbinding.

Doel

Door middel van het systemisch kijken en waarnemen reflecteren op de eigen positie. Dat geldt zowel voor de positie binnen het team of organisatie als ook voor de eigen plek en positie binnen hulpverleningsrelaties.

 

CONSULTATIE

Soms hebben bestaande intervisie- of supervisiegroepen behoefte aan een systemische consultatie. Dat kan éénmalig of ook meermalig zijn, gerelateerd aan een specifieke vraag of om weer eens met andere ogen naar de eigen (werk)situatie te kijken.

 

Coaching per telefoon, Skype of Facetime

Sommige dingen kunnen niet wachten maar is het lastig om op kort termijn een gaatje in de agenda te vinden voor een afspraak. Dan is telefonische coaching of per Skype of Facetime wel een uitkomst!

Misschien wil je even brainstormen, feedback vragen of heb je wat handvatten nodig voordat je in gesprek gaat met je cliënt, de lastige vergadering gaat voorzitten of ben je plotseling met een collega in een hele complexe situatie terecht gekomen. Wat het ook is, schroom niet, voor een telefonische afspraak (Skype of Facetime) hebben we op kort termijn altijd ruimte!

 

 

Op zoek naar een begeleider voor jullie vaste intervisiegroep of benieuwd hoe een systemische intervisie eruit zou kunnen zien? Als professional toe aan de volgende stap in jouw ontwikkeling van verbinden en integreren? Of gewoon toe aan iemand die een aantal keren met jou meekijkt zodat jij al jouw professionele bouwstenen weer zo kunt ordenen dat zij weer een stevig fundament vormen?

 

Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Kosten: per uur € 90,00 excl. 21 % BTW

Telefonisch: € 22,50 excl. 21 % BTW per 15 min. 

 

"A coach is someone who tells you what you don't want to hear, who has you see what you don't want to see, so you can be who you have always known you can be." - Tom Landry

Terug naar het aanbod