In deze systeempedagogische basistraining is het concept `met 2 families leven’ verder ontwikkeld. De focus ligt zowel op uithuisgeplaatste kinderen als ook kinderen die (nog) thuis bij hun ouders wonen.  De systeempedagogische visie gaat ervan uit dat kinderen en jongeren zich het beste kunnen ontwikkelen als er een aantal dragende verbindingen tussen mensen, familieleden én professionals, zijn. Met de derde dragende band richten we onze aandacht op de verbinding tussen hulpverleners onderling én hun relatie met het oorspronkelijke gezinssysteem. 

 

Systeempedagogisch werken

Waar zorgen zijn over de ontwikkeling van kinderen werken vaak meerdere hulpverleners met verschillende taken uit verschillende organisaties samen.  Op de voorgrond staan meestal de doelen om de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden. Dan wordt ook gekeken naar de oorzaken die problemen in stand houden. De kans is groot dat hier onbedoeld in een 2-dimensioneel beeld wordt gekeken waarbij oorzaak en gevolg, en dus ook wat gedaan moet worden, schijnbaar duidelijk is. Systeempedagogisch werken houdt in dat er 3-dimensioneel wordt gedacht en gewerkt. Systemisch onderzoek richt zich op alle systemen waar het kind deel van uitmaakt. Dat is in ieder geval het eigen, biologische gezinssysteem, bij uithuisplaatsing ook het vervangende systeem en tot slot ook het zogenaamde `helpersysteem’. Alle systemen zijn in verbinding met elkaar en beïnvloeden elkaar. Als hulpverleners het bijvoorbeeld niet eens kunnen worden met elkaar kan het heel behulpzaam zijn om uit te zoomen in plaats van meteen elkaars competenties in twijfel te trekken. Uitzoomen houdt in de blik te richten naar het grotere geheel en vragen te stellen zoals: voor wie levert onze onenigheid een voordeel op. Als onze samenwerking stagneert, is dat ons probleem of is het misschien een symptoom van een probleem in een andere systeemlaag. Zijn er overtuigingen of patronen die de samenwerking van het professionele team onbewust beïnvloeden? En zo ja, welke uitwerkingen zou dat dan kunnen hebben op de ontwikkeling van het kind, c.q. op de samenwerking met de ouders?  

In de training staan wel stil bij de systemische ordeningsprincipes en onderzoeken hun werking in de dagelijkse praktijk. Ook vragen als `wat is systemisch waarnemen’, en `hoe kom ik uit het oordelen’, komen aan de orde.

De training is interactief en er is ruimte voor het inbrengen van casuïstiek.

 

LEERDOELen

Aan de hand van oefeningen, systemische opstellingen en casuïstiek van deelnemers wordt inzichtelijk en ervaarbaar gemaakt wat het systeempedagogisch werk inhoud.

  • Systemische basisprincipes kunnen toepassen in de eigen dagelijkse praktijk
  • Kennis van de ordeningsprincipes van volgorde, toebehoren en balans
  • Systemisch kunnen waarnemen van plek en positie
  • Kennis maken mét en gebruik maken van systemisch verbindende taal 
  • Inzicht in verstoringen in een systeem en ontdekken van mogelijke oplossingsrichtingen

 

Voor wie?

Deze tweedaagse training is bedoeld voor professionals in de jeugd- en gehandicaptenzorg, gezinshuisouders, pleegouders en anderen die met ouders en kinderen werken. 

 

Trainer: Iris Pinkepank 

Max. aantal deelnemers: 12

Geaccrediteerd: Accreditatie is bij het SKJ aangevraagd

Prijs: € 350,- Inclusief koffie, thee en lunches 

Studiebelasting: Aanwezigheid tijdens de lesdagen. De training bestaat uit 2 dagen van 7,5 uur.

 

Deze training in-company? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Terug naar het aanbod