De Hangout
Brede maatschappelijke discussie in kleine kring : 
systemisch-filosofisch-praktisch-overstijgend

De huidige situatie raakt iedereen op alle niveaus en in ieder systeem.
Iedereen is ermee bezig binnen zijn/haar eigen netwerk. Hoe gaat het nu en wat zal de toekomst brengen?

Dit houdt ons bezig!

Wat ons puzzelt zijn vragen als `hoe gaan we in de toekomst om met elkaar?’, `wat brengt ons het virus nog meer behalve een hele hoop ellende?’, wat zijn de consequenties voor ons persoonlijk en als collectief op de korte en lange termijn?’ Gaat straks alles weer normaal of moeten we nadenken over het `nieuwe’- normaal’ en hoe zou dat eruit kunnen zien? Moeten we omdenken?

De Hangout

We creëren een digitale plek, De Hangout, om met elkaar over deze onderwerpen in gesprek te gaan. Zoiets als een brede maatschappelijke discussie in kleine kring.
Met elkaar gaan we deze crisis vanuit een overstijgend standpunt te bekijken. We kijken vanuit een systemische invalshoek, vanuit de filosofie, economie of juist heel praktisch maar in ieder geval ook heel persoonlijk. Daarin telt jouw mening, inzicht, zienswijze en kennis!

Delen

Heb je een interessant YouTube -filmpje gezien, een artikel gelezen dat de huidige crisis in een heel ander licht zet of juist een persoonlijke ervaring gemaakt die jou tot omdenken heeft aangezet? We delen met elkaar onze bronnen van kennis. Dat voedt en verrijkt ons. In een tijd als deze is dergelijke voeding broodnodig!

Doe mee!!!!!

Voor wie?

Voor iedereen die behoefte heeft om juist nu vanuit verschillende invalshoeken en contexten naar de huidige situatie te kijken.

Hoe gaan we het doen?

  • We komen 1x per maand online via Zoom bij elkaar
  • Per keer is er een thema, bv. de persoonlijke invalshoek, de economische etc.
  • De eerste bijeenkomst dient als input voor de thema’s
  • maximaal 8 deelnemers per keer
  • Annet en Iris zijn de host’s en bereiden de thema's voor
  • We vatten onze gezamenlijke overdenkingen, vragen, inzichten, analyses en bevindingen per keer samen in een artikel. Dat komt voor iedereen beschikbaar en zal ook gedeeld worden met een breder publiek.

Doel:

Naast het voeden en inspireren van elkaar willen we een bijdrage leveren aan de samenleving. De samenleving van nu én van de toekomst.

Wanneer:

1x per maand van 20 uur tot 21.30 uur online

Interesse maar tijdstip komt niet uit? Laat het ons weten!

Bij aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een Zoom-meeting

Tot gauw!

Iris Pinkepank en 

Annet Kapteijn: info@profilerend.nl   website:  www.profilerend.nl

Terug naar het aanbod