Het systeempedagogisch werken omvat een 4-tal systemische lagen die allen steeds met elkaar in interactie zijn. Onder lagen verstaan we de verschillende systemen die rondom een inhuis-uithuis geplaatst kind of jongere actief zijn en op elkaar reageren. Systemisch gezien hangt alles met alles samen en een beweging / handeling/actie in het ene systeem heeft een reactie/handeling/ beweging in het andere systeem tot gevolg. 

Bij in-uit-huisplaatsingen zijn de volgende systemische lagen actief en permanent met elkaar in een wisselwerking. Daarin kunnen de systemen elkaar versterken of verzwakken:

1. Het biologische systeem; de eigen biologische geschiedenis ( van zowel ouders als ook pleeg/gezinshuisouders)
2. De relatie en interactie tussen de beide oudersystemen ( ouders en pleeg/gezinshuisouders)
3. De relatie en interactie van de bij beide gezinssystemen betrokken hulpverleners onderling (afstemmen, verbinden, versterken, visie delen)
4. De relatie en interactie van de bij de beide gezinssystemen betrokken hulpverleners en hun organisaties met beide gezinssystemen 

Deze 2-daagse training is een introductie in het systemisch, en dus anders, kijken naar de relatie ouders-  pleeg/gezinshuisouders- kind. Systemisch kijken wil zeggen, kijken naar de onderlinge relaties en verbondenheid. De focus ligt bij de eerste twee systemische lagen, namelijk die van je eigen biologische systeem en het biologische systeem waaruit het opgenomen kind voortkomt. 

Wat leer je?
Deze systemische invalshoek geeft een ruimere blik, niet inzoomen op problemen maar uitzoomen naar wat er nog meer is. Wat is uit beeld geraakt? Wat wordt niet ( meer) gezien? Wat wordt gedragen? Wat heeft kracht? Anders kijken naar niet alleen het kind en zijn ouders maar vooral naar de dynamiek tussen ouders-pleeg/gezinshuisouders - kind,  geeft nieuwe inzichten en draagt bij aan het vergroten van de (pedagogische) handelingsmogelijkheden van deelnemers.  . 

Wat is de inhoud van deze training
Er is aandacht voor de systeemtheorie van gezinssystemen.
Vragen die aan bod komen:

  • Wie horen er bij een gezinssysteem?
  • Wat is de ordening in een gezinssysteem?
  • Wat betekent het voor een kind en zijn ouders om samen niet op en in te kunnen groeien?
  • Hoe geef je een waardige plek aan ieder gezinslid binnen een gezinshuis?
  • Hoe ga je om met de biologische ouders van de kinderen?

Hoe wordt er gewerkt in deze training?
De training bestaat uit twee dagen waarin theorie en oefeningen met elkaar worden afgewisseld. Daarnaast zal er aan de hand van casuïstiek (van de deelnemers zelf) kennis worden gemaakt met het werken met systeem pedagogische opstellingen (houten figuren). Deze opstellingen zijn visuele instrumenten die inzicht kunnen geven in de vaak onzichtbare dynamieken en patronen in een gezin. Deze inzichten dragen bij aan welke (pedagogische ) stappen er worden gezet in het belang van het kind en zijn systemen.

Voor wie is de training?
Pleeg- en gezinshuisouders en anderen, die zich bij dit onderwerp betrokken voelen.

 

Trainer:                                          Brenda van Alst-Schut
Data:                                               08 en 10 oktober 2019
Tijden:                                             9.30 uur tot 16.00 uur
Locatie:                                           De Glind
Max. aantal deelnemers:                12 
Prijs:                                                € 399
Geaccrediteerd:                              SKJ-punten: 12
                                                        Registerplein: Geaccrediteerde scholing: GHO: 12
Contacturen:                                   12
Aanmelden:                                    via het Gezinspiratieplein: www.gezinspiratieplein.nl

Indien je gebruikt maakt van de aanmeldknop op deze pagina zal je aanmelding worden doorgestuurd naar het Gezinspiratieplein.

 

Terug naar het aanbod