Opleiding tot Systemisch Begeleider en de Corona-maatregelen

In verband met de beperkende maatregelen zal de opleiding gestart worden in digitale vorm. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op. 

In deze 6-daagse opleiding wordt de systemisch-fenomenologische ziens-en werkwijze gecombineerd met lichaams-(trauma) sensitief werken. Hoewel er maar één lesdag per maand is, is het een intensieve training. De nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen zodat het geleerde meteen in het dagelijkse leven en werken kan worden toegepast. Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de opleiding aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en traumawerk. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept.
Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng van deelnemers.
De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:
Basishouding:
• Een oordeelvrije houding
• Presentie- werken vanuit het 'er Zijn'
• Werken vanuit het 'niet weten'
Systemisch-fenomenologisch werk:
• Ordeningsprincipes
• Een beeld maken van de eigen familie; intergenerationeel perspectief
• Overgenomen waarden en normen, overgenomen gevoelens, eigen thema's
• Dynamieken: uitsluiting, triangulatie, parentificatie, navolging
• Interventieniveau: In welke systeemlaag is een interventie nodig om het hulpverleningsproces positief te beïnvloeden
• Het interview
• Systemisch-fenomenologisch waarnemen
• Werken met circulaire vragen; systeemvragen, schaalvragen, oplossingsgerichte vragen
• Systemisch verbindende taal en gebruik van rituelen
Lichaams (trauma)-sensitief werken
• Werken vanuit de vertraging
• Werken met stilte
• Basale kennis over het werken van het autonome zenuwstelsel
• Regulatie- en co-regulatie; Containment
• Lichamelijke waarnemingen tijdens opstellingen
• Werken met hulpbronnen
• Hechting en (systeem)trauma
Tafelopstellingen
• Werken vanuit het 'niet weten'
• 'lezen' van het beeld aan de hand van de ordeningsprincipes
• Werken mét en zonder interventie
• Vragen stellen
• Werkhypotheses maken
• Overdracht en tegenoverdracht
Middelen:
• Power point
• Circulaire vragen
• Oefeningen
• Casuïstiek
• Huiswerkopdrachten
• Maken van een (reflectie) verslag van een opstelling, dit is tevens de eindtoets
• Werken in kleine intervisiegroepen tussen de trainingsdagen
• Alle theoretische informatie, huiswerkopdrachten en trainingsmateriaal wordt beschikbaar gesteld via Google Classroom
De deelnemer:
• Heeft ervaren hoe het is om vanuit de basishouding te werken en kan dit in het werk toepassen
• Kent de ordeningsprincipes vanuit het systemisch-fenomenologische werk en kan die toepassen in het werk
• Heeft inzicht verkregen in de diepere patronen die in en tussen systemen werkzaam zijn.
• Weet hoe zij/hij een tafelopstelling kan toepassen en heeft daardoor een krachtig tool in handen voor het begeleiden en coachen van cliënten en voor verdieping in het werk.
• Heeft een ruimere blik verworven waardoor meer handelingsalternatieven mogelijk zijn
• Heeft vaardigheden verworven in het werken met een innerlijke beeld (tafelopstelling) waardoor meer inzicht wordt verkregen in systeemdynamieken.
• Is in staat om een opstellingsbeeld te analyseren en op basis daarvan werkhypotheses te formuleren
• Is bewust bekwaam en handelingsbekwaam geworden in het systemisch werken, denken en doen.
Voor wie?
Deze 6-daagse opleiding is bedoeld voor professionals in de jeugd- en gehandicaptenzorg, gedragswetenschappers, groepsleiders, gezinshuisouders, pleegouders, coaches, leerkrachten, therapeuten en anderen die professioneel met mensen werken. Van deelnemers wordt verwacht dat zij reeds over enige kennis beschikken t.a.v. het systemisch werk en werken met trauma.
Incompany
Wij geven deze training ook incompany aan teams of afdelingen. Interesse? Neem contact op: iris@cvsw.nl
Trainers: Iris Pinkepank en Brenda van Alst-Schut;
Data : 2020:  14 april, 19 mei, 16 juni, 8 september, 6 oktober, 17 november
Tijden: 09:30 uur – 17.00 uur
Locatie: Ede 
Max.aantal deelnemers: 12
Prijs : € 1250,= Inclusief koffie, thee en lunch
SKJ: De opleiding is door het SKJ geaccrediteerd met 71,5 punten
Studieinvestering :ca 4 uur per week

Terug naar het aanbod