Systemisch-fenomenologisch werken is een ziens-en werkwijze, die tegelijkertijd methodisch én intuïtief werkt. En het is een vak, een ambacht dat je je in stapjes eigen maakt. Je verdiept in deze leergang je kennis en vaardigheden om deze werkwijze steeds professioneler te kunnen toepassen. Je gaat cliënten niet meer zien als 'cliënt', maar gewoon als mens die op weg is naar haar of zijn eigen bestemming. Net zoals jij. Je uitgangspunt is de menselijke maat.

De menselijke maat
Systemisch waarnemen houdt in de blik ruimer te maken. Door tegelijkertijd naar verschillende systeemlagen te kijken, meestal met behulp van ( tafel) opstellingen, komen ook de mogelijke oplossingen in beeld. Die bedenken we niet. Die worden door het fenomenologische waarnemen zichtbaar, dienen zich als het ware aan. Systemisch-fenomenologisch werken is altijd een co-creatie. En het is vakmanschap. We bedenken geen nieuwe realiteiten of oplossingen, zij ontstaan of dienen zich aan uit het samenspel tussen begeleider en vraagsteller. We werken vanuit het bewustzijn dat wij als begeleider of coaches de oplossingen voor een ander niet weten en ook niet kunnen weten. Maar we weten wel hoe we een veilig kader kunnen scheppen en vragen kunnen stellen, van waaruit de ander haar eigen oplossingen kan vinden. Daardoor ontstaat gelijkwaardigheid in de samenwerking.

"I do not fix problems. I fix my thinking. Then problems fix themselves."
Byron Katie

Inhoud leergang:
Dag 1 en 2: Werken met structuuropstellingen
je maakt kennis met verschillende opstellingesvormen zoals bv. 
- Tetralemma-opstellingen
- Bron-opstellingen
- Polariteiten-opstellingen
- Symptoom-opstellingen

- werken met een vaste format
- werken met een meerlagig beeld

Dag 3 en 4: werken met partner-relatie-vraagstukken
- de mannelijke en vrouwelijke lijn
- thema's uit de familielijnen
- herhalingspatronen in de partnerrelatie
- de plek van de kinderen bij relatieproblematiek
- maken van werkhypotheses
- toepassen van interventies

Dag 5 en 6: werken met het innerlijk kind: Transactionele analyse
- kind -ouder-volwassene
- het vrije en het belaste kind
- leeftijdsfasen -levenslijn
- cirkel of life
- werken met intergenerationeel trauma

Dag 7 en 8: werken met (intergenerationeel) trauma
- het leven nemen zoals het is
- tot de grens gaan
- trauma heeft een aanzuigende werking
- lichaamssensitiviteit vergroten
- werken met rituelen en verbindende zinnen
- systemische interventies
- spirituele krachtbronnen

Dag 9 : opstellingen van het verlangen
Dag 10: integratie

Innerlijke houding:
- in – en uitzoomen
- zonder oordeel Zijn
- zonder doel zijn als begeleider
- werken vanuit het niet weten en met het wetende veld
- werken met je intuïtie
- werken vanuit authenticiteit
- werken vanuit vertraging
- uithouden en verdragen
- reguleren en co-reguleren
- klittenband


Technieken:
- werken met bodemankers
- werken met representanten in mini-opstellingen
- werken met structuurelementen
- werken met een vaste opstellingsformat

Voor wie?
Deze leergang is alleen toegankelijk voor wie de basisopleiding tot systemisch begeleider bij het Centrum voor Systemisch werk hebben gevolgd of elders een opleiding in het systemisch werken met tafelopstellingen hebben gevolgd.

Theorie: wordt zoveel mogelijk verstrekt via google-classroom
Literatuur: literatuurlijst vrije keuze
Intervisie: gedurende de leergang wordt in kleine intervisiegroepen geoefend om te verdiepen en "vlieguren" te maken
Optioneel: Reflectieverslagen maken van opstellingen en schriftelijk feedback hierover. De kosten hiervoor bedragen € 100 per keer.

Wat leer je in deze leergang?
- Je leert gebruik te maken van diverse opstellingsvarianten en breidt daarmee je systemische tools aanmerkelijk uit
- Je verdiept je kennis en vaardigheden in het systemisch-fenomenologisch werken
- Je leert systemische interventies toe te passen
- Je past de verschillende tools en opstellingen op een professionele manier toe
- Je leert de grenzen van je eigen professionaliteit kennen en weet wanneer je moet stoppen of overdragen
- Je verdiept je basisvaardigheden in de systemische waarneming en weet hier professioneel mee te werken
- Je vergroot je inzicht in je eigen leerproces en dat van anderen

Trainer: Iris Pinkepank
Data 2020/2021 : 10 dagen in blokken van 2 dagen, steeds op maandag en dinsdag
26/27 oktober; 23/24 november; 14/15 december; 18/19 januari; 8/9 maart
Tijden: 09:30 uur – 17.00 uur
Locatie: Gemeentecentrum De Duiker/Bronkerk; Hoenderloseweg 10; 7339 GH Ugchelen
Zoom online: Vraag en antwoord: 9 november; 3 december; 7 januari; 4 februari
Zoom-tijden: 19.30 uur – 20.30 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8
Prijs : € 2225,=   Introductieprijs nu eenmalig € 1800: Inclusief koffie, thee en lunch
Accreditatie: zal gedurende de leergang worden aangevraagd bij het SKJ
Certificaat: aan het einde van de leergang ( minimaal 8 lesdagen aanwezig) ontvang je het certificaat Systeemcoach
Studie-investering :ca 4 uur per week

 Coronamaatregelen:
We volgen de hiervoor geldende richtlijnen

Voor alle deelnemers geldt:

Als je je niet lekker voelt, blijf dan voor de zekerheid thuis. We bespreken met elkaar hoe je de gemiste lessen ( gedeeltelijk) kunt inhalen. Ga vóór iedere lesdag na of er in jouw omgeving besmettingen zijn geweest en of er een kans is dat je ermee in aanraking bent geweest. Neem bij twijfel even contact op.

 

 



Terug naar het aanbod