Centrum voor Systemisch Werk

 


Leestafel

Publicaties

Broers en zussen in pleeggezinnen (pdf)
Auteur: Enamaria Weber-Boch
Publicatie in: Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg; nr. 5, okt/nov 2009


Ongeliefd en verlaten (pdf)
Auteur: Enamaria Weber-Boch
Publicatie in: Fachjournal für Aufstellungsarbeit, Systemische Aufstellungspraxis, 
Heft 2/2005 en  Heft 3/2005.


Helpen in Balans (pdf)
Auteur: Enamaria Weber-Boch
Publicatie in: vaktijdschrift: Praxis der Systeemaufstellung nr. 6

De publicaties zijn aan ons door de auteur beschikbaar gesteld en mogen vrij gebruikt worden..
Wij verzoeken u vriendelijk bij gebruik of verspreiding van de publicaties dit altijd te doen met de bronvermelding!


Boeken

Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien
Auteur: Ursula Franke
Familieopstellingen in individuele therapie en advies. Een handboek voor de praktijk
Opstellingen in de individuele Therapie.

Familieopstellingen ontwikkelen zich voortdurend, en een belangrijke richting daarin is de toepassing in één op één situaties.
Ursula Franke is een ervaren therapeute. Haar jarenlange ervaring en ontdekkingen in de individuele opstellingen staan in dit boek beschreven. Zij is tevens op dit onderwerp gepromoveerd.
Een bijzondere en effectieve vorm van opstellingen die Ursula ontwikkeld heeft zijn de opstellingen in de verbeelding. De cliënt stelt zich,begeleid door de therapeut, innerlijk een opstelling voor. Ursula beschrijft daarbij haar eigen houding en werkwijze, een bijzondere combinatie van denken en invoelen, waarbij ze ook haar eigen lichaam als resonerend orgaan voor de dynamiek bij de cliënt gebruikt.
Zo bouwt de cliënt, onder begeleiding van de therapeut, stap voor stap een opstelling en interventies op. Een boek dat nieuwe ideeën en wegen opent en daarmee een verrijking is voor ieder die opstellingen al kent of toepast.


De verborgen boodschap van psychische stoornissen
Auteur: Frans Ruppert
De waarheid heelt de waan.
Een revolutionaire kijk op psychosen en vormen van schizofrenie en de helende werking van familieopstellingen.
Waarom voelt iemand zich zonder reden achtervolgd? Wat verleidt een mens om plotseling in een manische periode te komen? Waarom verzinkt iemand zonder aanwijsbare aanleiding van buitenaf in de diepste depressies? De veelvoudige verschijningsvormen van psychosen en vormen van schizofrenie stellen de psychiatrie en psychotherapie tot op de dag van vandaag voor onopgeloste raadsels. Pogingen om verklaringen te vinden, zoals genetisch bepaald, een bijzonder kwetsbare persoonlijkheid, of afwijkend gedrag, zijn niet echt bevredigend.

Franz Ruppert gaat ervan uit dat psychosen en schizofrene ziektebeelden het gevolg zijn van een verwarring op zielsniveau in het familiaire bindingssysteem. Een verwarring in een familie ontstaat door gebeurtenissen die het familiaire geweten in een uitzichtloze positie (gewetensnood) brengen, bijvoorbeeld onopgehelderde sterfgevallen en moorden binnen een familiesysteem, afgedekte incestgevallen en het verzwijgen van de ware afkomst van een kind. Om het familiesysteem voor verval te behoeden, worden dergelijke gebeurtenissen ontkend. Er ontstaan familiegeheimen die generaties lang verwarringen op zielsniveau veroorzaken en via een familielid dat de symptomen overneemt naar buiten komen. De schizofrene persoon brengt door zijn waanvoorstellingen, ongewone handelingen en hallucinaties op een versleutelde manier tot uiting dat er iets niet klopt. Het zijn de vergeefse pogingen van zijn ziel om het verdekte trauma in zijn familie op te lossen.

Een op deze vooronderstelling gebaseerde manier van werken met familieopstellingen opent nieuwe perspectieven om de oorsprong van het psychotisch gedrag te vinden. Het biedt de mogelijkheid van een op de oorzaak georiënteerde en daarom ook op lange termijn werkzame psychotherapie onder het motto: waarheid en duidelijkheid helen de waan. De positieve ervaringen die Franz Ruppert met familieopstellingen heeft opgedaan, om fenomenen als psychose en schizofrenie te begrijpen, worden uitvoerig in dit boek beschreven.


Prof. Dr. Franz Ruppert (1957) is professor in de psychologie aan de Katholieke Stiftungsfachhochschule in München en is erkend psychotherapeut. Hij is ook auteur van Berufliche Beziehungswelten (2003) en Bindung, Trauma und Familienstellen (2005)


Jij hoort bij ons!
Auteur: Marianne Franke-Gricksch
ISBN 978-90-80687-49-3

Systemisch denken en handelen voor ouders, leraren en leerlingen
In dit boeiende verslag beschrijft de auteur vanuit haar rijke ervaring als lerares en therapeut hoe systemische ideeën ingang vinden in het onderwijs.

Dit maakt fundamenteel nieuw en effectief leren mogelijk en bevordert de creatieve samenwerking van leraren, leerlingen en ouders. De auteur benadert de betrokkenen niet als op zich zelf staande individuen, maar als levende onderdelen van hun familie, van verschillende groepen en contexten.

Zij laat zien hoe mensen en hun omgeving elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden en doen veranderen. In deze systemische denkwijze verbindt zij het werk van Bert Hellinger, dat gaat over de kracht van de binding aan de herkomstfamilie, met verschillende andere beginselen van de systemische therapie. De voorbeelden zijn ontleend aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Vooral fascinerend is de bezieling van de kinderen en de rijkdom aan ideeën, waarmee zij het systemisch handelen toepassen. Ook lezers voor wie deze benadering nieuw is, worden gegrepen door de krachtige effecten van het

systemisch denken en handelen. Inspiratie voor het creëren van een nieuw pedagogisch klimaat!


Kind en Familielot
Auteur: Ingrid Dykstra
ISBN 978-90-77290-06-4

Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief

Wanneer kinderen emotioneel of fysiek uit hun evenwicht raken en de samenwerking van de zintuigen moeilijker wordt, ontstaan er waarnemings - en ontwikkelings-stoornissen , ook wel ‘opvallend gedrag' genoemd. Helder, invoelend en liefdevol maakt Ingrid Dykstra duidelijk, hoe deze kinderen vaak gebonden zijn aan een hier werkzaam familielot.

 Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden laat ze zien, hoe zulke dynamieken aan het licht gebracht kunnen worden. Met behulp van psychomotorische oefeningen, familieopstellingen en een opvoeding waarin steun en grenzen gegeven worden, kunnen kinderen geholpen worden om hun verloren evenwicht weer te vinden. Familieopstellingen kunnen tevens de hele familie bevrijden uit generatie overschrijdende verstrikkingen.

Een rijk boek voor ouders, opvoeders en allen die met kinderen werken

'Met liefde voor alle betrokkenen, zowel voor het kind als voor de ouders, en met een diepgaande kennis en een schat aan rijke ervaring, lukt het Ingrid Dykstra om het kind en zijn ouders op een weg te voeren, die hen bevrijdt uit de ketenen van een vroeger familielot.'


Zelfs als het me mijn leven kost
Auteur:Stephan Hausner
ISBN: 9789077290118

Stephan Hausner laat met talrijke voorbeelden zien hoe chronische ziekten en langdurige symptomen verband kunnen houden met verborgen dynamieken in families.

 Veelal is de patiënt zich van deze verbanden niet bewust. Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen waarna de patiënt in vele gevallen verlichting vindt in het omgaan met de ziekte of er verbeteringen optreden en zelfs symptomen en ziekte geheel verdwijnen. Dit boek leest makkelijk, zoekt niet naar verklaringen maar prikkelt, in de vele voorbeelden, de lezer tot een nieuw perspectief op ziekte en gezondheid.


Familieopstellingen met kinderen en jongeren
Auteur: Ingrid Dykstra

Psychische problemen, eetstoornissen of ander ongewoon gedrag van kinderen en jongeren wijzen op een verstoring van de 'orde' op zielsniveau. Een oplossing van deze problemen komt vaak pas in zicht als het kind op een dieper, onbewust niveau wordt aangesproken. Ingrid Dykstra laat aan de hand van vele voorbeelden uit haar praktijk zien dat het werken met familieopstellingen een uitstekende methode is om kinderen en jongeren op dat niveau te benaderen. Sterk invoelend beschrijft zij hoe je met de verschillende leeftijdsgroepen te werk gaat en wanneer je beter in groepen of individueel kunt werken. Psychologen, kinder- en gezinstherapeuten krijgen waardevolle suggesties voor het werken met de systemische gezinstherapie. Ouders wordt in dit boek een heel andere kijk geboden op de problemen van hun kinderen


De tranen van de voorouders
Auteur: Daan van Kampenhout
ISBN: 978 90 6963 785 3
Indrukwekkend boek over de aanpak van collectieve trauma's

De tranen van de voorouders gaat over het verwerken van collectieve trauma's. Hoe ga je om met het leed van groepen mensen van wie de familie het slachtoffer is geweest van oorlog en geweld? In zijn boek put de auteur uit drie bronnen: sjamanisme, opstellingen en jodendom. Daan van Kampenhout (1963) is al vijfentwintig jaar intensief bezig met sjamanisme en geeft al meer twintig jaar sjamanistische trainingen in binnen- en buitenland. Het door Bert Hellinger ontwikkelde concept van (familie)opstellingen verbond hij in zijn boek Beelden van de ziel op verrassende wijze met sjamanisme. Opstellingen, sjamanisme en jodendom hebben ogenschijnlijk weinig raakvlakken, maar alle drie gaan ze ervan uit dat de voorouders een belangrijke en nabije bron van kracht zijn; dat er verschillende zielen of zielenlagen zijn; dat niets en niemand in een vacuüm kan bestaan; en dat genezing van het individu de betrokkenheid vraagt van de gemeenschap. Uit een combinatie van deze drie disciplines ontstaan krachtige en helende groepsrituelen.

Slachtoffers en daders blijven altijd deel uitmaken van de geschiedenis van een collectief, hun stemmen blijven fluisteren, net buiten het bereik van ons gewone gehoor. Daan van Kampenhout laat zien hoe opstellingen en rituelen de deur openen naar het gebied van de collectieve ziel en helend werken op collectieve trauma's.


Beelden van de ziel
Auteur: Daan van Kampenhout
ISBN 90-6963-514-3
Dit boek gaat over de werking van de ziel in sjamanistische rituelen en familieopstellingen

Over de gemeenschappelijke wortels van sjamanistische rituelen en familieopstellingen zoals ontwikkeld door Bert Hellinger. De  theorie wordt aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Het laatste hoofdstuk bevat een aantal rituelen en oefeningen waarin sjamanisme en opstellingen op verschillende manieren samenkomen.


Het Verbindende Veld
Auteur: Jan Jacob Stam
ISBN 978-90-77290-02-6
Organisatieopstellingen in de praktijk

Systemische inzichten in werk en organisaties
Wat is een goede plek voor mij? Hoe komt het dat ik steeds verantwoordelijkheid neem voor iets wat niet van mij is? Hoe trekken we dit veranderingstraject weer vlot?
Welke functieomschrijving past het best voor de nieuwe manager? Welke positie kanik het beste innemen als directeur van een faciliterende organisatie voor jeugdzorginstellingen? Hoe zal de markt reageren op een nieuw product?
Dit zijn een paar van de duizenden vragen die deelnemers aan organisatieopstellingen inbrachten over hun werk of organisatie. De systemisch-fenomenologische benadering geeft verrassende en vaak onverwachte inzichten over werk, beroep en organisaties. In dit boek zijn inzichten, voorbeelden uit de praktijk, persoonlijke ervaringen en een theoretische omkadering van vijf jaar werk met de systemische benadering van werk- en organisatievragen bijeengebracht. Het boek leest als een bundel artikelen. Licht, in contact met de werkelijkheid en met vele mogelijke momenten van herkenning voor de lezer.

omhoog