Centrum voor Systemisch Werk

 


Netwerkpartners

Enamaria Weber-Boch (1949)

Enamaria Weber-BochWerkt sinds meer dan 30 jaar als sociaalpedagoge, manager en leider van seminars.
Zij is systemisch gezinstherapeute, reikimaster en opleider.

Enamaria Weber-Boch is samen met haar man Wolfgang, oprichter van de Kinderhäuser Steinhagen. Daarnaast leidt zij haar eigen systeempedagogisch diagnose– en opleidingscentrum in Duitsland.
Naast de opvoeding van hun eigen twee kinderen zijn Enamaria en haar man jarenlang zelf pleegouders geweest. De diepe wens om werkelijk iets te kunnen betekenen voor kinderen in moeilijke opvoedingssituaties, heeft haar aangezet tot het zoeken naar wat werkt. Wat werkt in de diepte van de [familie]ziel van de kinderen, hun bindingen en loyaliteiten en wat werkt helend en dient hun ontwikkeling.
In de door haar ontwikkelde systemische pedagogiek en diagnostiek gaat Enamaria ervan uit, dat  moeilijke  kinderen  meestal slechts de symptoomdragers zijn van primair systemische problemen in de gezinnen van herkomst. Duurzaam succes van een behandeling is pas dan te verwachten wanneer niet alleen aan de symptomen maar ook aan de achterliggende systemische oorzaken wordt gewerkt.

Enamaria heeft een respectvolle, warme en professionele manier van werken. Zij is helder in haar aanpak en weet humor met pragmatische nuchterheid te combineren. In haar werk baseert zij zich niet alleen op wetenschappelijk bewezen kennis en methoden maar voelt zij zich ook verbonden met de spirituele tradities en helende werkwijzen van Reiki en sjamanisme.
In samenwerking met het Centrum voor Systemisch werk geeft Enamaria regelmatig systeem-pedagogische workshops en seminars in Nederland voor ouders, pleegouders en beroepskrachten.  De bij– en nascholing “systeem-pedagogisch werken met opstellingen  in de professionele context”  is in voorbereiding. Zie voor meer info nieuws en agenda.
Voor meer informatie over het werk van Enamaria in Duitsland zie: www.ds-zentrum.de

Annemieke de Vries (1957)

Annemieke de VriesSociaal-pedagogisch hulpverleenster en maatschappelijk werkster, trainer, coach en projectleider.
Moeder van twee volwassen kinderen
Opleiding en training in:
HBO Sociaal pedagogische hulpverlening en maatschappelijk werk en dienstverlening, Voortgezette opleiding groepswerk. Opleiding in healing en reading, systeemgericht werken in gezinnen en organisaties, trainersopleiding, veel workshops en seminars gevolgd bij [inter]nationale trainers ten aanzien van systeemgericht werken.
Annemieke werkt al ruim 25 jaar in de jeugdzorg, aanvankelijk als groepsleidster en vervolgens ruim 10 jaar als gezinshuisouder. Zij werkt nu als projectleider, trainer en coach bij gezinshuis.com [ www.gezinshuis.com] en heeft een eigen bedrijf in training, coaching en begeleiding. “Op het snijvlak in de ont-moeting met respect voor elkaar net even boven jezelf uitstijgen, net dat aan het licht laten komen wat nog onder de oppervlakte bleef. Als dat vanzelfsprekend gelukt, ontstaat er verbinding”.
Voor contact: miekdevries@wanadoo.nl