Jij als systemisch werker weet intussen dat jij het verschil maakt. Door met andere ogen te kijken en anders waar te nemen zie je de werkelijke oorzaken en datgene wat de symptomen in stand houdt. Door je te richten op waar het werkelijk over gaat ga je voorbij de symptoombestrijding, het plakken van pleisters en werk je van helpen naar helen. Je durft verantwoording te nemen voor trauma in je eigen leven waardoor je meer in contact bent met jezelf en daardoor met anderen. Kortom je werkt vanuit de menselijke maat. De menselijke maat gaat voorbij de definitie van hulpverlener-client, coach-choachee en richt zich op het contact van mens tot mens. 

Voor wie
De verdiepingstraining Systemisch Werken is bedoeld voor mensen die de basistraining systemisch werken bij het Centrum voor Systemisch Werk of elders hebben gevolgd *. 
*Voor mensen die de basisopleiding elders gevolgd is het belangrijk dat zij eerst kennismaken met de werkwijze van het Centrum voor Systemisch Werk. Dit kan door vooraf deel te nemen aan een workshop of het maken van een afspraak voor een individuele opstelling. Aan de hand daarvan kunnen we met elkaar bekijken of de vooropleiding voldoende aansluit bij deze verdiepingsopleiding.  

Meer dan de som der delen

Bij deze verdiepende opleiding ligt de focus vooral op het integreren van kennis en ervaring en van voelen en denken. We gaan uit van een holistisch beeld waarin lichaam, hart, hoofd en ziel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit de basisprincipes van het systemisch werken gaan we enerzijds de tools en anderzijds de toepassing in het werk uitbreiden. De verdiepingsopleiding telt 8 lesdagen in blokken van 2 aaneengesloten dagen en 4 begeleide intervisiebijeenkomsten ( 4 x 3 uur in groep van max 6 deelnemers)
Tijdens de lesdagen werken we met persoonlijke, professionele en organisatorische vraagstukken die de deelnemers inbrengen

Inhoud

Blok 1

Systeemdynamieken in organisaties 
We kijken onder meer naar de ordeningsprincipes en trauma in organisaties. We werken met systemische structuur/organisatieopstellingen. Deze opstellingen horen thuis in iedere toolbox van systemisch werkers en openen een nieuw veld aan zichtwijzen en toepassingen. 

Doel:
Het uitbreiden van de opstellingen-tools en formats waardoor er voor professionals meer handelingsalternatieven beschikbaar zijn die direct ten goede komen aan het werken in de praktijk.

Blok 2
Werken met loopbaan- en teamopstellingen 
Welke processen en dynamieken spelen in teams? Hebben de teams een probleem of vertonen zijn symptomen van problemen elders in de organisatie. Wat moet gezien worden? Hoe kan de onderstroom zichtbaar worden? Wat is nodig om met het team of de oragnisatie weer in een positieve uitwisseling te komen?

Loopbaanopstellingen
Zit ik nog goed op mijn plek? Heb ik genoeg mogelijkheden tot groei binnen mijn eigen afdeling/organisatie? Waar word ik blij van in mijn werk? 
Durf je te dromen? Doen! 

Doel:
In dit blok krijg je inzicht in onderliggende dynamieken die ervoor zorgen dat teams succesvol samenwerken danwel in de knoop raken. Bij de loopbaanopstellingen gaat het er in eerste instantie om dat jij je bewust wordt van alle competenties, kwaliteiten en talenten die jij bezit. Dat je weet wat jouw plek is en jouw ambitie. Vandaaruit pas je deze  kennis en inzichten toe in jouw werk met anderen. 

Blok 3
Werken met innerlijke delen
We kennen allen de onophoudelijke innerlijke dialoog van stemmen in ons die elk hun eigen wensen, meningen, behoeften en voorkeuren hebben. Sommige van deze delen staan veel op de voorgrond, anderen komen alleen in bepaalde situaties naar voren. Weer anderen zijn ver weggestopt omdat we er een (onbewust) oordeel over hebben of er onrustig van worden. 
In dit blok maken we kennis met het werken met de innerlijke delen. Wat willen ze ons te vertellen? Wat moet gehoord worden? Welke stemmen mogen meer ruimte krijgen? 

Doel
De innerlijke stemmen herhalen vaak onbewuste denkpatronen en overtuigingen die zijn meegenomen uit de kindheid of bepaalde ervaringen. Door zich hiervan meer bewust te worden kunnen andere keuzes gemaakt worden en nieuwe handelingsalternatieven ontstaan. Deze komen niet alleen ten goede aan je eigen, persoonlijke ontwikkeling maar dragen ook direct bij aan de ontwikkeling van anderen. 

 Blok 4
The wounded healer 
Tijdens dit laatste blok sta jij als coach, professional en begeleider van systemische opstellingen centraal. Wat heb jij ondig om de verschillende onderdelen in je werk te integreren? Wat heb jij nodig om de innerlijke houding, het waarnemen zonder oordeel, het vertragen, uitzoomen en het verdragen van het niet weten uit te houden? We maken gebruik van het archetype van de wounded healer, want dat zijn we allen. Maar hoe gaan we om met dit weten? Wat is nodig om voorbij de wond te kunnen werken vanuit heelheid? 

Doel
Als professional is het nodig om je eigen thema's te kennen, weten wanneer je in een overdracht of tegenoverdracht terecht kunt komen terwijl je tegelijkertijd je eigen kwetsbaarheid als kracht gebruikt. Je leert te vertrouwen op je eigen imperfectie en ontwikkelt zo je authentiek -Zijn! 

Algemeen

Alle lesdagen kenmerken zich door een theoretisch deel en een inhoudelijk deel waarbij de inbreng uit de dagelijkse praktijk van de deelnemer centraal staat. Daarnaast zijn de innerlijke houding, de lichaamswaarneming, het “lezen” van het opstellingsbeeld en het maken van werkhypotheses vaste onderdelen van iedere lesdag.

De onderliggende achtergrondinformatie, theorie en ander verdiepend materiaal, zoals o.a. youtube filmpjes wordt gedeeld via classroom.

Intervisie

In afstemming tussen de trainer en de deelnemers worden er tussen de lesdagen door 2 begeleide intervisies gepland.

Bewijs van bekwaamheid

De opleiding wordt afgesloten met een verslag waarin je beschrijft hoe je het systemisch werk hebt toegepast binnen je eigen praktijk of werkomgeving. 

Certificaat 
Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers het certificaat  Systeemcoach 

Data :
Lesdagen: 2024:
  5 en 6 september; 10 en 11 oktober; 28 en 29 november 2025: 16 en 17 januari
Begeleide intervisie: 2024:  ; 2025:  

Locatie:
De Duiker 
Hoenderloseweg 10
Ugchelen 

Lestijden:
9.30 uur tot 17 uur
Begeleide intervisie:
9.30 uur tot 12.30 uur

Studietijdsinvestering: 
ca. 20 uur per maand

Opleidingsniveau:
HBO (+)

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Trainers: Iris Pinkepank & Marrieloe Ars 
Kosten: Opleiding: 8 lesdagen plus 4 x begeleide intervisie: € 2.250,00 
SKJ accreditatie: (nog) niet 
Stap-budget:

 Meer info nodig? Schoom niet, bel of mail even, altijd welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar het aanbod