In deze 8-daagse basisopleiding wordt de systemisch-fenomenologische ziens-en werkwijze gecombineerd met lichaams-(trauma) sensitief werken. Het is een intensieve training waarbij de nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen. In de opleiding leer je stil te staan bij jouw eigen geschiedenis, je plek en de krachten die je verworven hebt. Van daaruit word je je bewust welke patronen je op de rem zetten en welke gas geven. Vanuit dit bewustzijn ga je bewust handelen en keuzes maken die meer zijn dan alleen pleisters plakken. Het geleerde kan meteen in het dagelijkse leven en werken toegepast en getoetst worden. In de opleiding leer je je intuitie te gebruiken als kennisbron. Jouw innerlijke kompas is het instrument waarmee je toetst of iets waar is of niet. Door afstand te nemen wordt meer zichtbaar dan het direct waarneembare. Daardoor komen andere en vaak meer mogelijkheden in beeld. Systemisch werken is geen methode of werkwijze maar een ziens- en zijnswijze om het leven met alles wat erbij hoort te begrijpen vanuit een holistisch perspectief. Het vormt de brug tussen denken en voelen, werk en privé, gezin en maatschappij en verbindt tot een nieuwe manier van werken en bewust- zijn. 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de opleiding aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en traumawerk. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept.

Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng van deelnemers.

De volgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:

Basishouding:
• Een oordeelvrije houding
• Presentie- werken vanuit het 'er Zijn'
• Werken vanuit het 'niet weten'

Systemisch-fenomenologisch werk:
• Ordeningsprincipes
• Een beeld maken van de eigen familie; intergenerationeel perspectief
• Overgenomen waarden en normen, overgenomen gevoelens, eigen thema's
• Dynamieken: uitsluiting, triangulatie, parentificatie, navolging
• 3 dragende verbindingen: In welke systeemlaag is een interventie nodig om het hulpverleningsproces positief te beïnvloeden
• Het interview
• Systemisch-fenomenologisch waarnemen
• Werken met circulaire vragen; systeemvragen, schaalvragen, oplossingsgerichte vragen
• Systemisch verbindende taal en gebruik van rituelen

Lichaams (trauma)-sensitief werken:
• Werken vanuit de vertraging
• Werken met stilte
• Basale kennis over het werken van het autonome zenuwstelsel
• Regulatie- en co-regulatie; Containment
• Lichamelijke waarnemingen tijdens opstellingen
• Werken met hulpbronnen
• Hechting en (systeem)trauma

Tafelopstellingen:
• Werken vanuit het 'niet weten'
• 'lezen' van het beeld aan de hand van de ordeningsprincipes
• Werken mét en zonder interventie
• Vragen stellen
• Werkhypotheses maken
• Overdracht en tegenoverdracht

Middelen:
• Power point
• Circulaire vragen
• Oefeningen
• Casuïstiek
• Huiswerkopdrachten
• Maken van een (reflectie) verslag van een opstelling, dit is tevens de eindtoets
• Werken in kleine intervisiegroepen tussen de trainingsdagen
• Alle theoretische informatie, huiswerkopdrachten en trainingsmateriaal wordt beschikbaar gesteld via Google Classroom

De deelnemer:
• Heeft ervaren hoe het is om vanuit de basishouding te werken en weet dit toe te passen in het werk.
• Kent de ordeningsprincipes vanuit het systemisch-fenomenologische werk. 
• Weet hoe zij/hij een tafelopstelling kan toepassen en heeft daardoor een krachtig tool in handen voor het begeleiden en coachen van cliënten en voor verdieping in het werk.
• Heeft inzicht verkregen in de diepere patronen die in en tussen systemen werkzaam zijn.
• Heeft een ruimere blik verworven waardoor meer handelingsalternatieven mogelijk zijn.
• Heeft vaardigheden verworven in het werken met een innerlijk beeld (tafelopstelling) waardoor meer inzicht wordt verkregen in systeemdynamieken.
• Is in staat om een opstellingsbeeld te analyseren en op basis daarvan werkhypotheses te formuleren.
• Is bewust bekwaam en handelingsbekwaam geworden in het systemisch werken, denken en doen.
• Heeft zichzelf een geweldig cadeau gegeven.

VOOR WIE?
Deze 8-daagse opleiding is bedoeld voor mensen die met mensen werken vanuit een professioneel kader. Twijfel je of deze opleiding passend is voor jou of heb je nog vragen?
Schoom niet en bel of mail even. Altijd welkom!

Opleidingsniveau
HBO (+)

8 dagen
2024: 19/20 september; 17/18 oktober; 20/21 november
2025: 09/10 januari 

Tijden: 09:30 uur – 17.00 uur

Locatie: De Duiker, Hoenderloseweg 10, Ugchelen
Max.aantal deelnemers: 12
Prijs: € 2.250,00, Inclusief koffie, thee en lunch
SKJ geaccrediteerd: 71.75 punten 
Studieinvestering :ca 4 uur per week
Trainers: Marrieloe Ars & Jana Baets 
BTW: Het Centrum voor Systemisch Werk is geregistreerd bij het CRKBO en daarmee voor de trainingen en opleidingen vrijgesteld van BTW

INCOMPANY
Wij geven deze training ook incompany aan teams of afdelingen. Interesse? Neem contact op: marrieloe@cvsw.nl

Terug naar het aanbod